نظرسنجی ستاد

1اطلاعات فردی شما
2مالی
3اداری و منابع انسانی
4طراحي و گرافيك(خانم غفاري)
5کنترل موجودی (آقای درویشی)
6آي تی
7تولید
8کاستومر سرويس
9حقوقي/اجرایی (آقاي اكبرپور)
10جبران خسارت (آقاي عليپور)
11فروش آنلاين (سایت)
12انبار مركزي
 • همکاران گرامی در هنگام نظرسنجی موارد زیر را در نظر داشته باشید:
  - هر صفحه مربوط به یک واحد و یا یک موضوع متفاوت است که در قسمت آغازین صفحه مشخص شده است.
  - هر نمره بیانگر سطح رضایتی به شرح زیر است:
  نمره 4 : کاملا راضی
  نمره 3 : راضی
  نمره 2 : تا حدی راضی
  نمره 1: ناراضی
  نمره 0: کاملا ناراضی
  b : نظری ندارم
 • از حروف فارسی استفاده نمایید.